Ik ben mij ervan bewust dat je vertrouwen stelt in mijn dienstverlening. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om je privacy goed te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Een Goed Verhaal. Je dient je ervan bewust te zijn dat Een Goed Verhaal niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites waar een link naar is opgenomen.

Een Goed Verhaal respecteert de privacy van al haar cliënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Coaching

Wanneer je door mij gecoacht wordt, zal ik meerdere persoonsgegevens nodig hebben. Deze gegevens worden alleen gebruikt om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde pc.

Cookies

Deze website verzamelt gegevens om zo een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website, zodat ik mij diensten hierop beter kan afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan coaching tenzij ik van tevoren je toestemming hiervoor hebben gekregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie gedeeld worden met samenwerkende specialisten of behandeld artsen. Dit gaat altijd in overleg met jou.

NAW-gegevens worden, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, niet aan derden bekend gemaakt, alleen wanneer dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Inzage

Je hebt te allen tijden het recht om jouw dossier in te zien.